This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

שאלות נפוצות בהחזרי מס

/שאלות נפוצות בהחזרי מס
שאלות נפוצות בהחזרי מס 2012-06-07T11:09:14+00:00

מדוע כדאי לי להיעזר באיש מקצוע (יועץ מס/רואה חשבון) לצורך החזר מס?
יועץ מס/ רו"ח יכול לחסוך ממך את המאמץ והזמן ויטפל בהחזר המס במומחיות.
בידיו הניסיון והמקצועיות להעריך את הסכום המדויק להחזר המס ואף לגרום להגדלתו, עוד בידו לשמש כנציג מוסמך מול רשויות המס: לטפל במסמכים חסרים (טפסי 106) ולעקוב באופן צמוד על הטיפול בפנייתך.
הפנייה ליועץ מס /רואה חשבון בגין החזר מס נחשבת להוצאה מוכרת .

אלו מסמכים עליי למלא על מנת לקבל את החזר המס:
"טופס החזר מס לשכירים" שעלייך למלא, כל הטפסים שמעידים על הזיכויים, הניכויים וההחזרים כמו "טפסי 106", אישורי ם מביטוח לאומי בגין תשלומים שבוצעו (דמי אבטלה, דמי לידה וכ"ו…) אישור מגורים ביישוב בעל עדיפות לאומית, אישורי בריאות, אישורים שנתיים מקופות גמל ועוד….

האם יש השפעה על החזר המס במידה ואני נשוי?
בבקשה להחזר מס לא חלה חובת דיווח מבחינת מס הכנסה על הכנסות בן הזוג.
יחד עם זאת מי שמחויב בדיווח שנתי (כמו עצמאיים) על פי חוק מחויב בדיווח על הכנסות בן הזוג, ולכן הזכאות להחזר מס מתבססת על הכנסות שני בני הזוג.

האם פנייה למס הכנסה בגין בקשה להחזר מס תביא למצב שבו אני אתבקש לשלם למס הכנסה?
פנייה למס הכנסה חייבת לכלול את כל הנתונים, במידה ומדובר במידע חסר אז ייתכן שתידרש לשלם למס הכנסה. על כן המלצתנו היא להיעזר ביועץ מס /רואה חשבון שיבצע את הפנייה בצורה יסודית, במידה ויימצא שאתה חייב כסף למס הכנסה לא תוגש הבקשה להחזר.

האם עליי לייצג את עצמי בפני פקיד השומה?
הבקשות להחזר מס מטופלות ומאושרות במס הכנסה ללא נוכחות המבקש.
המלצתנו היא למלא את הבקשות בצורה יסודית, מפורטת ללא החסרת מידע על מנת למנוע אי נעימות מול מס הכנסה.

האם הבקשה שלי להחזר תגרור מחויבות דיווח למס הכנסה?
הגשת הבקשה למס הכנסה הינה פעולה חד פעמית ואינה דורשת כל מחויבות נוספת מצדך.

עד מתי ניתן להגיש את הבקשה להחזר מס?
שכירים אינם מחויבים בהגשת דו"ח שנתי ולכן יכולים לבצע את הבקשה להחזר בכל זמן ללא מגבלה.

עבור איזה תקופה ניתן לדרוש החזר מס?
ניתן לדרוש החזר מס רק בעבור 6 השנים האחרונות (2002- 2008), לא תוכל לדרוש החזר מס לתקופה שקדמה לכך.

עבור אילו שנים אפשר לדרוש החזר מס?
ע"פ חוק מס הכנסה מחויב לביצוע החזר מס עד 90 יום מיום הבקשה או עד סוף חודש יולי עבור שנת המס האחרונה (לדוג' אם הגשת בקשה עבור שנת מס 2007 תוכל לקבל החזרים לכל המאוחר עד סוף חודש יולי 2008). כל זמן שכספך "מופקד" במס הכנסה מגיע לך עבור הכסף ריבית שנתית בשיעור של 4%.

האם עצמאיים גם זכאים להחזר מס?
עצמאיים כמו שכירים זכאים להחזר מס.
החישוב אצל עצמאיים נעשה בכל שנה ושנה בהתאם לדו"ח ההכנסות.
במידה וקיימים הפרשים בין התשלום ששילם מראש במקדמות למס הכנסה לבין המס שנוכה במקור זכאי העצמאי להחזר מס.